PREČO SOM SA ROZHODOL KANDIDOVAŤ?

Cabaj - Čápor je obec s veľmi dobrou polohou a s obrovským potenciálom. Mám však pocit, že doteraz tu chýbala vízia, koncepcia rozvoja, odvaha a odhodlanie realizovať zmenu k lepšiemu. Preto chcem všetkým obyvateľom našej obce ponúknuť svoje vedomosti, zručnosti a skúsenosti.

Kandidovať opäť za poslanca obecného zastupiteľstva som rozhodnutý už dávno. Po svedomitom zvážení som sa rozhodol kandidovať aj na post starostu. Plne si uvedomujem zodpovednosť a náročnosť tohto povolania – poslania.

 

Pri výkone každej z funkcií:

  • poslanca obecného zastupiteľstva v rokoch 2010-2014,
  • hospodára poľovného združenia CEDROŇ Čápor,
  • zamestnanca podnikateľského subjektu povereného spoluprácou s obcou,
  • zástupcu podnikateľského subjektu z obce v rámci miestnej akčnej skupiny mikroregiónu CEDRON-NITRAVA,

som vždy pre našu obec Cabaj-Čápor pracoval podľa najlepšieho vedomia a svedomia.

 

Rád by som vzbudil záujem obyvateľov o veci verejné, obecné akcie a podujatia, ako aj spoločné brigády organizované v našej obci. Myslím si, že naša obec potrebuje „nový a čerstvý vietor do plachiet“. Kritizovať a neurobiť nič naozaj nestačí…

Čo ponúkam?

Po zverejnení mojej kandidatúry na starostu som dostal otázku: “Čo ponúkaš ty?”
V prvom rade Vám ako štvrtý kandidát ponúkam alternatívu voľby.
Som odhodlaný v prospech našej obce využiť svoje vedomosti, schopnosti a kreativitu, zúročiť skúsenosti a kontakty.
Ponúkam otvorenosť a spoluprácu s ostatnými zástupcami obce v prospech zúročenia každého dobrého a rozumného riešenia, ktoré našu obec posunie vpred a prinesie úžitok pre občanov.

Čo očakávam?

Príležitosť zúročiť skúsenosti, kontakty i nápady…
Aktívnu spoluprácu šikovných obyvateľov obce ochotných a schopných urobiť z Cabaj-Čápora veľkú, silnú, súdržnú a vyspelú obec.

Čo nechcem?

To, čo v našej obci skutočne najviac nechcem je:

  • aby sa niekto hanbil povedať, že je obyvateľ obce Cabaj-Čápor alebo niektorej z miestnych častí,
  • vznik čiernych skládok v obci a jej okolí,
  • nemohúcnosť obyvateľov dožadujúcich sa systémového riešenia ochrany pred prívalovými dažďami,
  • kultúrny dom, ktorý je skôr hanbou ako dôstojným kultúrnym stánkom hodným tak veľkej obce,
  • bezcieľne po obci potulujúca sa mládež,
  • závisť a nezdravá rivalita hraničiaca s absurdnosťou a názory ako: „keď nie nám a tu tak nikomu a nikde“,….

Vážení spoluobčania,

predložil som Vám iba základné informácie a oblasti činností, na ktoré by som chcel zamerať prednostne moju pozornosť v prípade Vašej podpory a môjho zvolenia za starostu našej obce Cabaj-Čápor.

Bližšie o mojich plánoch ako aj o našej vzájomnej spolupráci si môžeme spoločne pohovoriť osobne na mojej predvolebnej prezentácii, ktorá sa uskutoční dňa 7. 11. 2018, t.j. v stredu o 18:00 hod. v kultúrnom dome v Čápore, na ktorú Vás všetkých srdečne pozývam.

Kontakty: www.jozeflusnak.sk,  0911 932242,  jozeflusnak78@gmail.com

Komunálne voľby sa konajú 10. novembra 2018