Ochrana osobných údajov

Ing. Jozef Lušňák, PhD., ako majiteľ a správca webovej lokality www.jozeflusnak.sk  venuje veľkú pozornosť otázkam ochrany súkromia, čoho dôkazom je aj toto vyhlásenie, ktoré podrobne popisuje môj prístup k uvedeným záležitostiam. Keď budete posielať prostredníctvom tejto webovej stránky akékoľvek osobné údaje, dávate tým svoj súhlas na to, aby som ich mohol používať v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov. Ak máte nejaké otázky ohľadom záležitostí spojených s ochranou osobných údajov, zašlite mi mail na adresu: jozeflusnak78@gmail.com.

Zhromažďovanie osobných údajov

Zhromažďujem iba osobné identifikačné údaje alebo informácie, ktoré  dobrovoľne poskytnú návštevníci mojej webovej stránky prostredníctvom kontaktného formulára. Poskytnutie kontaktných údajov – mailová adresa, meno a tel. číslo nie sú povinné a slúžia iba k tomu, aby som Vám na Vašu otázku, požiadavku, alebo návrh mohol odpovedať aj adresne.

Návštevníci mi takisto môžu prostredníctvom mojej webovej stránky zaslať e-mail. Ich správy budú obsahovať zvolené meno a e-mailovú adresu užívateľa, ako aj akékoľvek ďalšie informácie, ktoré si užívateľ bude priať zahrnúť do správy.

Používanie osobných údajov

Keď mi návštevník mojej webovej stránky poskytne svoje osobné údaje, použijem ich iba pre tie účely, pre ktoré mi boli poskytnuté, ako je to uvedené v mieste zberu údajov (alebo ako je to zrejmé z kontextu zberu údajov). Tiež môžem Vaše údaje použiť k tomu, aby som  Vám zaslal informáciu o pripravovaných stretnutiach a akciách, prípadne iné informácie, ktoré by vás mohli zaujímať. Zo zoznamu adries sa môžete kedykoľvek odhlásiť tak, že ma kontaktujete spôsobom uvedeným v nižšie uvedenej časti ‘Odhlásenie’.

Moje webové stránky nezhromažďujú ani postupne nezískavajú osobné identifikačné informácie na to, aby som ich šíril, či predával tretím stranám za účelom marketingu medzi spotrebiteľmi alebo aby som rozosielal množstvo korešpondencie v mene tretích strán.

Prevádzkovateľ osobných údajov

Ing. Jozef Lušňák, PhD., Cabaj-Čápor 1478, 95117 Cabaj-Čápor, Telefónne číslo: 0911 932 242, E-mail: jozeflusnak78@gmail.com, je správcom všetkých osobných údajov získaných prostredníctvom tejto webovej stránky, ktoré bude spracovávať v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z. a Nariadeniím Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“).

Bezpečnosť

Na zabezpečenie technologickej a prevádzkovej bezpečnosti mám vo webe implementované všeobecne uznávané štandardy aby som osobné identifikačné údaje ochránil pred stratou, zneužitím, pozmenením alebo zničením. Chcel by som Vás predovšetkým uistiť, že som si splnil všetky náležité povinnosti týkajúce sa zachovania dôvernosti a prijali sme fungujúce technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby som zabránil akémukoľvek neoprávnenému či protiprávnemu zverejneniu či spracovaniu takýchto informácií a údajov ako aj ich náhodnej strate, zničeniu či poškodeniu.

Prístup k informáciám

Ak by ste chceli aktualizovať akékoľvek osobné údaje, ktoré ste zadali prostredníctvom tejto webovej stránky,  zašlite mi mail na adresu jozeflusnak78@gmail.com.

Ak by ste chceli zistiť podrobnosti o informáciách, ktoré ste mi poskytli prostredníctvom tejto webovej stránky, máte právo prístupu k takýmto informáciám a môžete ma kontaktovať cez vyššie uvedenú e-mailovú adresu.

Odhlásenie

Ak sa rozhodnete odhlásiť sa zo zoznamu adries, zašlite mi mail na adresu jozeflusnak78@gmail.com.

Uchovávanie údajov

Osobné údaje, ktoré mi zašlete, budem uchovávať iba tak dlho, ako to bude potrebné na naplnenie účelu, pre ktorý som ich získal, alebo ako to vyžaduje platná legislatíva.

Napríklad kontaktné informácie o návštevníkoch (ako napr. informácie z kontaktného formulára) si uchovávam len dovtedy, dokým sú potrebné na úplné vybavenie požiadavky kontaktujúcej osoby alebo pokiaľ ma užívateľ nepožiada, aby som tieto informácie vymazali. Adresárové informácie, diskusné príspevky a e-maily sa uchovávajú iba po dobu, ktorú považujeme za primeranú na to, aby sme vyriešili požiadavky návštevníka.

Súbory „cookie“

Používam malé textové súbory nazývané ‘cookie’, ktoré sú umiestnené na Vašich pevných diskoch, aby Vám pomáhali získavať prispôsobenejšie informácie z webových stránok. Pre väčšinu webových stránok je používanie cookies už štandardným operačným postupom. Ak Vám však používanie cookies vadí, väčšina prehliadačov dáva momentálne užívateľom možnosť rozhodnúť sa, že ich nebudú prijímať. V tom prípade nebudete môcť použiť tento proces registrácie a môže sa stať, že zistíte narušenie inej funkcionality na stránke. Keď z mojej webovej stránky odídete, môžete si súbory cookie, ak si to budete želať, vždy so svojho systému vymazať. Viac informácií o súboroch cookies nájdete TU.

13.8.2018                                                                                                                                                                                            Ing. Jozef Lušňák, PhD.