Ing. Jozef Lušňák, PhD.

nezávislý kandidát na starostu a poslanca obce Cabaj-Čápor

Volám sa Jozef Lušňák. Narodil som sa v roku 1978 a celý svoj život žijem a pôsobím v obci Cabaj-Čápor.

Dovoľte mi, aby som sa Vám v krátkosti predstavil.

Som otec škôlkarov Gregorka a Marínky a manžel vysokoškolskej učiteľky Zuzky.

Materskú aj základnú školu som navštevoval v obci Cabaj-Čápor.
Gymnázium so zameraním na matematiku som absolvoval v Nitre na Párovskej ulici.
Ako absolvent Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre som vyštudovaný ekonóm.
Následne som na FEM SPU absolvoval aj denné doktorandské štúdium, ktoré som úspešne ukončil a získal titul filozofie doktor (PhD.).

V súčasnosti pracujem v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s. ako referent krízového riadenia.

Od malička som bol vedený k poctivej práci a vždy som bol nápomocný pri práci mojim rodičom. Som svedkom, a bol som aj účastníkom, ich podnikateľskej púte v našej obci od ťažkých začiatkov až po dnes.

Pre našu obec, pána starostu či aktivity a podujatia organizované v obci, som bol vždy nápomocný. Snažil som sa poradiť, pomôcť sponzorsky alebo aj osobným pričinením častokrát aj na úkor svojho voľného času, mojich detí a manželky….

Môj životopis

 

Osobné údaje
Meno Ing. Jozef Lušňák, PhD
Vek: 40 rokov
Národnosť: slovenská
Stav: ženatý
Adresa: Cabaj-Čápor 1478, 95117 Cabaj-Čápor
Tel: 911 932 242
E-mail: jozeflusnak78@gmail.com
Web: www.jozeflusnak.sk
Vzdelanie
1984 – 1992 ZŠ Jána Domastu Cabaj-Čápor
1992 – 1996 Gymnázium Párovská ulica, Nitra
(zameranie štud. odboru: 01 matematika)
1996 – 2002 SPU v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu
(odbor: ekonomika poľnohospodárstva; špecializácia : ekonomika podnikov)
2003 – 2008 Doktorandské štúdium, SPU v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu, Katedra manažmentu a marketingu
(odbor: 62-03-9 odvetvové a prierezové ekonomiky; špecializácia: ekonomika a manažment poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva)
Zamestnanie
2002 – 2003 Civilná vojenská služba – KMM FEM SPU v Nitre, technický pracovník.
2006 – 2008 Živnosť- Ing. Jozef Lušňák- REAL HEAT
2008 – 2017 H+L LUŠŇÁK spol. s r.o., Manažér prevádzky a marketingový manažér (reštaurácia Salaš-Cabaj , Penzión Salaš-Cabaj,..)
2018 – súčasnosť ZsVS a.s., – Útvar interného auditu, BOZP, OPP a krízového riadenia, referent krízového riadenia
Prax a ostatné odborné znalosti, skúsenosti
2010 – 2014 Poslanec obecného zastupiteľstva Cabaj-Čápor
2016 – 2017 Predseda monitorovacieho výboru MAS mikroregiónu CEDRON – NITRAVA
2012 – súčasnosť Hospodár poľovníckeho združenia CEDROŇ Čápor
2002 – súčasnosť Člen osvetovej komisie Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu
2013 – súčasnosť Člen osvetovej komisie Obvodnej poľovnícke komory v Nitre
Jazykové znalosti
Anglický jazyk aktívne – (Gymnázium, SPU, študijný pobyt Veľká Británia Univerzity of Plymouth 2005, odborná jazyková skúška SPU 2005)
Nemecký jazyk: pasívne (Gymnázium, SPU Nitra)
Ruský jazyk pasívne (ZŠ Cabaj-Čápor)
Osobná spôsobilosť
Vodičské oprávnenie A, B, C, T
Zbrojný preukaz A, D
Práca s PC (Microsoft Office, Internet,..)
Záľuby
Poľovníctvo a príroda
Chovateľstvo – drobnochov
Tradičné slovenské umenie, remeslá a folklór