Ing. Peter Kovár, PhD.

Nezávislý kandidát na poslanca obce Cabaj-Čápor

Vážení občania,

uchádzam sa o Vašu priazeň a podporu v nadchádzajúcich komunálnych voľbách ako nezávislý kandidát na poslanca obce Cabaj-Čápor.

Zopár slov o mne…

Vek: 35 rokov

Bydlisko: Čápor 1090

Vzdelanie:

1989 – 1997: Základná škola Jána Domastu v Čápore
1997 – 2001: Gymnázium Nitra, Párovská ulica
2001 – 2006: Fakulta biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre; študijný program Aplikovaná biológia – získanie titulu Ing.
2003 – 2006: Doplňujúce pedagogické štúdium – Učiteľstvo odborných predmetov (Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre) – ukončenie štátnou skúškou
2006 – 2009: denné doktorandské štúdium na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre; študijný program Špeciálna rastlinná produkcia so zameraním na problematiku zakladania, ošetrovania a hodnotenia trávnikov – získanie titulu philosophiae doctor (PhD.)

Zamestnanie, pracovná pozícia::

2009 – doteraz: vysokoškolský učiteľ – odborný asistent na Katedre trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín SPU v Nitre
2010 – 2011; 2015 – doteraz: zástupca vedúceho katedry
2007 – doteraz: člen Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied
2010 – 2015: člen Výboru Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied

Prečo kandidujem?

Francis Bacon raz povedal: „Nechoď tadiaľ, kade vedie cesta. Vykroč tadiaľ, kde cesty niet, a zanechaj stopu…“ Obec Cabaj-Čápor má na to, aby zanechávala stopy, len nesmieme sa báť vykročiť. Vzhľadom na to, že mi nie je ľahostajná naša obec, rozhodol som sa kandidovať za poslanca obce Cabaj-Čápor.

Čo chcem?

Ako nezávislý kandidát chcem:
– využiť svoje doterajšie vedomosti, schopnosti a praktické skúsenosti v prospech rozvoja a napredovania našej obce;
– hájiť a presadzovať záujmy občanov;
– podporovať využívanie bohatého potenciálu obce a jej obyvateľov;
– podporovať rozvoj záujmovej a kultúrnej činnosti v obci;
– prispieť k zlepšeniu komunikácie obecného úradu s občanmi a občanov s obecným úradom, aby Vaše myšlienky, postrehy, nápady, pripomienky nezostali nepovšimnuté a aby sa veci neriešili v štýle „o nás bez nás“.

Komunálne voľby sa konajú 10. novembra 2018