Ing. Jozef Lušňák, PhD.

nezávislý kandidát na starostu

a poslanca obce Cabaj-Čápor

Prečo kandidujem?

Dobre poznám našu obec, jej problémy, ale najmä obrovský potenciál.


Spolu s Vami by som rád realizoval moje
i Vaše plány a predstavy o jej rozvoji.

Čo Vám ponúkam?

Po zverejnení mojej kandidatúry
na starostu som dostal otázku:

“Čo ponúkaš ty?”

Dovoľte mi, aby som Vám predstavil moje vízie a ciele, ako zlepšiť život v našej obci.

Mojím cieľom je, aby náš Cabaj-Čápor bol:

veľká, silná, súdržná a vyspelá obec
ako rovnocenný a dôstojný partner
pre spoluprácu so susednými obcami,
mestom Nitra a Nitrianskym
samosprávnym krajom

obec atraktívna a bezpečná
pre život našich občanov
a výchovu detí

 

zdravá, čistá a upravená obec
s kvalitným životným prostredím

reprezentatívna severná brána
do mikroregiónu patriaca
k jeho lídrom nielen veľkosťou
a počtom obyvateľov

Pár slov o mne

Vážení spoluobčania,

rád by som Vám na týchto stránkach priblížil niečo o mne, o mojich názoroch, plánoch, cieľoch, víziách, ale aj záujmoch a záľubách.

Mnoho obyvateľov našej obce ma pozná veľmi dobre. Niektorí menej a niekto možno vôbec. Všetkým, ktorí sa chcú o mne niečo dozvedieť, alebo dozvedieť sa viac ako o mne vedia, patria tieto webové stránky.

Vážení spoluobčania,

na tejto webovej stránke Vám predkladám iba základné informácie a oblasti činností, na ktoré by som chcel zamerať prednostne moju pozornosť v prípade Vašej podpory a môjho zvolenia za starostu našej obce Cabaj-Čápor.

Bližšie o mojich plánoch ako aj o našej vzájomnej spolupráci si môžeme spoločne pohovoriť osobne na mojej predvolebnej prezentácii, ktorá sa uskutoční dňa 7.11.2018, t.j. v stredu o 18:00 hod. v kultúrnom dome v Čápore, na ktorú Vás všetkých srdečne pozývam.

Kontakty: www.jozeflusnak.sk, 0911 932242, jozeflusnak78@gmail.com

Komunálne voľby sa konajú 10. novembra 2018